Έργο συστήματος εξοπλισμού πισίνας εσωτερικού χώρου 25m * 12,5m * 1,8 m

Η Graetpool ανέλαβε το έργο μιας εσωτερικής πισίνας ελεγχόμενης θερμοκρασίας 25m * 12,5m * 1,8 m και παιδική πισίνα 3m * 3m * 0,8 m.

παρέχουμε σχεδιασμό και λύση ενός πλήρους συνόλου συστήματος επεξεργασίας νερού πισίνας, που περιλαμβάνει σύστημα κυκλοφορίας πισίνας, σύστημα φιλτραρίσματος πισίνας, σύστημα θέρμανσης πισίνας, σύστημα απολύμανσης πισίνας.